PRODEJ
sypkých materiálů
ULOŽENÍ
sutě a zeminy
DOPRAVA
odvoz a dovoz
Aktuální ceník

Prodej písku Praha

Prodej písku Praha

Prodej písku Praha – Ihned k dispozici a odvozu.

Nabízíme:

  • Říční písek praný (Písek betonářský praný 0 – 4): tento písek má po vyschnutí také velice dobrou soudržnost a pevnost, je ovšem hrubší a proto se používá jako přísada do betonů. Je získáván nad i pod hladinou.
  • Kopaný písek (Písek maltový 0 – 1): jedná se o velmi jemný písek, který má po vyschnutí velkou tvrdost a soudržnost. Z tohoto důvodu se tento druh písku používá jako přísada do malt a omítek. Je velice jemný a těží se na suchu, tedy nad hladinou.

  • Zásypový písek (Písek zásypový 0 – 8): tento druh písku se používá k zasypávání výkopů a podobným účelům, jelikož se kvůli svým nevyhovujícím vlastnostem nehodí do malty, ani do betonu.

 

Prodej písku Praha 5 – Stodůlky. Czech Steel Service s.r.o.

Říční písek praný

Písek maltový

Písek zásypový

Písek je směs drobných kamínků různého původu. Písek se dělí podle velikostí zrn do frakcí. Písek se získává z mořského dna, koryt řek a podloží jezer. Těží se pomocí plovoucích bagrů.

Písek rozdělujeme na tři základní druhy – písek kopaný (maltový), štěrkopísek (betonářský) a písek zásypový.

Podívejte se na aktuální ceník, kde najdete ceny veškerých prodávaných materiálů včetně ceny za uložení stavebního odpadu.